Korzystamy z plików cookies zapisujących dane użytkownika. Przeglądając naszą stronę wyrażasz zgodę na ich używanie. Według obecnie obowiązujących przepisów prawa możesz je wyłączyć zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej »
zamknij
Kalendarz
Dziś jest Poniedziałek 14 października 2019 roku Liwii, Bernarda Odwiedziło nas: 8746256 internautów
word słupsk
word słupsk word słupsk word słupsk
Menu przy wyszukiwarce
Wyszukiwarka
Sonda
Odpowiedz nam na pytanie,
Jakie aspekty Pani / Pana zdaniem mogą powodować obniżenie bezpieczeństwa na drogach?
zły stan techniczny pojazdów
niski poziom edukacji kierowc.ów w zakresie bezpiecznej jazdy
zły stan infrastruktury drogowej
nieuwaga innych użytkownik.ów dróg ( np. pieszych, rowerzystów)
niedostosowanie stylu jazdy do warunków atmosferycznych, brawura
jazda pod wpływem alkoholu czy narkotyków
Kursy, szkolenia

Kurs "Minus 6 pkt" 
Najbliższy 15 pażdziernika 2019 r.


zobacz więcej

Najbliższy termin kursu reedukacyjnego: 18- 19.10.2019 r.


zobacz więcej

Kierowanie ruchem drogowym: 23.10.2019 r.


zobacz więcej

Egzaminy » Egzamin teoretyczny

Data publikacji: 2013-07-08 17:09:47

Warunki i tryb przeprowadzania części teoretycznej egzaminu państwowego


 

 

 

Część teoretyczna egzaminu państwowego jest przeprowadzana w formie testów jednokrotnego wyboru z pytaniami generowanymi w czasie rzeczywistym za pomocą techniki informatycznej.

 

 

Pytania te mają za zadanie sprawdzenie wiedzy w zakresie:

 

Egzamin teoretyczny jest przeprowadzany w zakresie uprawnień prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1, D i T oraz uprawnienia do kierowania tramwajem z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ośrodka egzaminowania. Pytania wybierane są losowo w czasie rzeczywistym.

 

  • zasad i przepisów służących bezpiecznemu poruszaniu się pojazdem po drodze publicznej,

  • zagrożeń związanych z ruchem drogowym

  • obowiązków kierowcy, osoby posiadającej pozwolenie na kierowanie tramwajem i posiadacza pojazdu

  • postępowania w sytuacjach nadzwyczajnych.

    

 

1.Część teoretyczna egzaminu państwowego obejmuje:

 

         20 pytań z wiedzy podstawowej, w tym:

 

         10 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,

 

         6   pytań o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,

 

         4    pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego.

 

 

         12 pytań z wiedzy specjalistycznej w zakresie poszczególnych kategorii prawa jazdy, w tym:

 

         6 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,

 

         4 pytania o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,

 

         2 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego.

 

 

   2. Każde pytanie zawiera:

 

 •     jedną prawidłową odpowiedź;
 •    przypisaną liczbę punktów za udzielenie prawidłowej odpowiedzi, o następującej wartości:

           

            3 punkty - pytanie o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,

 

            2 punkty - pytanie o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,

 

            1 punkt - pytanie o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego.

 

 

    3. Udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie polega na:

 

 • wyborze z dwóch zaproponowanych odpowiedzi oznaczonych wyrazami "TAK" albo "NIE" jednej odpowiedzi  (dotyczy pytań od 1 do 20 ); na przeczytanie treści pytania osoba egzaminowana ma 20 sekund, nastepnie na zapoznanie się z filmem lub zdjęciem około 10 sekund, po czym na udzielenie odpowiedzi ma 15 sekund;

 

 • wyborze z trzech zaproponowanych odpowiedzi oznaczonych literami A, B i C jednej odpowiedzi  -   (dotyczy pytań od 21  do  32 ); na przeczytanie pytania i udzielenie odpowiedzi osoba egzaminowana ma 50 sekund.

 

 

4. Czas trwania części teoretycznej egzaminu państwowego wynosi 25 minut.

 

 

Osoba egzaminowana może poprawiać udzielone odpowiedzi do momentu zatwierdzenia udzielonej odpowiedzi przez przejście do następnego pytania lub do momentu upływu czasu przewidzianego na udzielenie odpowiedzi. Niewskazanie żadnej odpowiedzi jest równoznaczne z udzieleniem niewłaściwej odpowiedzi na zadane pytanie i otrzymaniem 0 punktów.

 

 

Osoba egzaminowana może przystąpić do części teoretycznej egzaminu państwowego w zakresie więcej niż jednej kategorii prawa jazdy lub pozwolenia wówczas czas egzaminu wydłuża się o 25 minut dla każdej następnej kategorii prawa jazdy.

 

 

Przed rozpoczęciem części teoretycznej egzaminu państwowego egzaminator potwierdza tożsamość osób egzaminowanych przystępujących do egzaminu oraz zgodność danych osobowych z danymi zawartymi w systemie teleinformatycznym ośrodka egzaminowania.

 

 

Następnie uruchamia komputerowe urządzenie egzaminacyjne i czuwa nad prawidłowym przebiegiem egzaminu

 

Suma punktów możliwych do uzyskania z części teoretycznej egzaminu państwowego wynosi 74. Osoba egzaminowana uzyskuje pozytywny wynik z części teoretycznej egzaminu państwowego, jeżeli uzyska, co najmniej 68 punktów

 

Film demonstracyjny egzaminu teoretycznego

 

 
Utworzony: 2013-07-08 17:09:47 przez: Zbigniew SĘDZICKI
Ostatnia modyfikacja: 2016-12-06 21:22:45 przez: Zbigniew SĘDZICKI